குரும்பசிட்டி ஆலயங்கள் ........
குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் புகழ்காத்த கிராமப்பெரியார்கள் ...
கதிரவேற்பிள்ளை

அமரர் பொன்னம்பலம் கதிரவேற்பிள்ளை அவர்களின் வீட்டுக்கிருத்திதிய அழைப்பிதல்

குரும்பசிட்டி இணையத்தளம் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர்  முத்து மாரி அம்மன் அருளுடன் வாழ்வில் இருள் நீங்கி ஒளி பரவ 2016 இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றது.

குரும்பசிட்டி ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் தேவஸ்த்தான புநர்த்தாரண அஸ்ட்டபந்தன பஞ்சகுண்ட பட்ஷ மஹா கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம் 14.07.2016 வியாழக்கிழமை